Deutsch-Wagen

Goethe News

Instytut Goethego


Instytut Goethego z siedzibą główną w Monachium jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej, powołanym w celu krzewienia języka niemieckiego i wspierania międzynarodowej współpracy kulturalnej. Posiada on 128 placówek w 78 krajach oraz 16 placówek w Niemczech. Instytut dba o swój prestiż, zatem również o jakość kursów językowych, które oferuje. Ucząc się w Instytucie Goethego lub w jednym z Centrów Egzaminacyjnych można mieć pewność, ze nie tylko doskonale opanujemy język niemiecki, ale również, ze to, czego się nauczymy ściśle odpowiada wymaganiom egzaminacyjnym.Certyfikat Instytutu Goethego jest prestiżowym i honorowanym na całym świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego.

 

 Alliance Francaise    

Goethe-Institut Warschau
ul. Chmielna 13 A
wejście od ul. Chmielnej 11
00-021 Warszawa , Polska
Tel. +48 22 5059000
Fax +48 22 5059010
www.goethe.de/warschau

    

 

Goethe-Institut Krakau
Rynek Główny 20
Skr. Poczt. 836
31-008 Kraków, Polska
Tel. +48 12 4225829
Fax +48 12 4228276
www.goethe.de/krakau

 

Centra Egzaminacyjne Instytutu Goethego (CEIG) zostały powołane do współpracy z Instytutem, aby osoby zainteresowane językiem niemieckim miały łatwy dostęp do kształcenia się i zdawania egzaminów blisko miejsca swojego zamieszkania.

Kierownictwo i lektorzy wszystkich Centrów Egzaminacyjnych Instytutu Goethego, w tym również CEIG Łódź, uczestniczą w procesie ustawicznego kształcenia, biorąc udział w kursach, seminariach i warsztatach metodycznych odbywających się zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

 

 Ceig    
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy Filologii Germańskiej UŁ
ul. Sienkiewicza 21, pokój 100
90-114 Łódź, Polska
Tel. +48 42 66 55 198
Fax +48 42 66 55 198
    

 

Centra Egzaminacyjne Instytutu Goethego / Polska
Informacje o egzaminach oraz lista sieci licencjonowanych CEIG na terenie Polski.
www.ceig.pl

 

 

Źródła: www. etlumaczenia.com, www.goethe.de; www.ceiglodz.pl; www.ceig.pl; materiały własne autorów